Έχετε παρατηρήσει κάποια αργοπορία ώς πρός στην εκτύπωση PDF αρχείων κατα το πάτητα του εικονιδίου του εκτυπωτή ή από το μενού Αρχείο, Εκτύπωση ;

Οι επιλογές που έχετε είναι οι εξής:

* Διαγράψτε τους τυχόν άχρηστους εκτυπωτές (Επιλέξτε τον Εκτυπτωή και πατήστε το πλήκτρο Delete από τις Συσκευές και Εκτυπωτές)

* Με δεξί κλικ (στα XP) Ιδιότητες Διακομιστή η στα Windows 7 επιλέγοντας τον εκτυπωτή και πάνω από τις επιλογές Ιδιότητες Διακομιστή στο Tab Προγράμματα Οδήγησης διαγράφετε τους Οδηγούς που είναι άχρηστοι για εσάς (εκτυπωτές που δεν χρησιμοποιείτε πλέον).

Θα διαπιστώσετε ότι πλέον η επιλογή Print στον Adobe Reader θα εμφανίζει πιο γρήγορα την καρτέλλα εκτύπωσης !