Σε όλα τα Windows υπήρχαν και θα υπάρχουν Tips για τον πλήρη έλεγχο... Τίποτα δεν είναι φανερό και τίποτα δεν είναι κρυφό - αυτό είναι άλλωστε ένα κλειδί επιτυχίας των Windows που συνεχώς "ανακαλύπτεις" νέα πράγματα - όχι τυχαία βέβαια αλλά απο παπαγαλάκια της Microsoft ώστε να δίνετε βαρύτητα στο προϊον.

Για να δούμε τι βρήκαμε για τα Windows 7...


To Trick εφαρμόζετε εύκολα με την εξής διαδικασία:


δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας->δημιουργία Νέου Φακέλου->και πληκτρολόγηση του παρακάτω κωδικού:

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Υπάρχουν βέβαια και άλλοι κωδικοί που αξίζουν να δοκιμάσετε,

DefaultLocation.{00C6D95F-329C-409a-81D7-C46C66EA7F33}
Biometrics.{0142e4d0-fb7a-11dc-ba4a-000ffe7ab428}

PowerPlan.{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}

IconsAndNotifications.{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9}

WindowsVault.{1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFB70}

InstallFromNetwork.{15eae92e-f17a-4431-9f28-805e482dafd4}

WindowsDefaults.{17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966}

PublicKeyTokens.{1D2680C9-0E2A-469d-B787-065558BC7D43}

ManageWirelessNetworks.{1FA9085F-25A2-489B-85D4-86326EEDCD87}

{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D} // αυτό δίνει την τωρινή διεύθυνση δικτύου

Drives.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

Printers.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}

RemoteAppAndDesktop.{241D7C96-F8BF-4F85-B01F-E2B043341A4B}

FirewallSettings.{4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423}

PerformanceRating.{78F3955E-3B90-4184-BD14-5397C15F1EFC}