Ολες οι Απαντήσεις!

Εδώ θα βρείτε όλες τις απαντήσεις που δώσαμε κατα καιρούς. 

Απενεργοποίηση TURBO-BOOST της CPU σε Laptop

  Η απενεργοποίηση του Turbo Boost σε επεξεργαστές Intel , σε σταθερούς υπολογιστές είναι εύκολο να γίνει όταν υπάρχει στο BIOS ... υπάρχου...