Τι είναι το What2Do?


Είναι ένα site-blog των τεχνικών της MAGMA Multimedia Productions που δημιουργήθηκε κατα κύριο λόγο για να συγκεντρωθούν συχνές Απαντήσεις σε Ερωτήσεις ώστε να μην απαντούν συνέχεια στα ίδια και στα ίδια - μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένα site δωρεάν γνώσεων!
Magma
Magma is molten or partially molten rock beneath the Earth's surface. When magma erupts onto the surface, it is called
lava. Magma typically consists of (1) a liquid portion (often referred to as the melt); (2) a solid portion made of minerals that crystallized directly from the melt; (3) solid rocks incorporated into the magma from along the conduit or reservoir, called xenoliths or inclusions; and (4) dissolved gases.
Lava
Lava is the word for
magma (molten rock) when it erupts onto the Earth's surface. Geologists also use the word to describe the solidified deposits of lava flows and fragments hurled into the air by explosive eruptions (for example, lava bombs or blocks). Lava is from the Italian word for stream, which is derived from the verb lavare--to wash.

Απενεργοποίηση TURBO-BOOST της CPU σε Laptop

  Η απενεργοποίηση του Turbo Boost σε επεξεργαστές Intel , σε σταθερούς υπολογιστές είναι εύκολο να γίνει όταν υπάρχει στο BIOS ... υπάρχου...