Πέμπτη, Οκτωβρίου 21, 2021

ERR_CERT_INVALID

Αρκετοί παρατηρήσαμε το μήνυμα λάθους ERR_CERT_INVALID σε αρκετούς browsers... από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021.. και να πω την αλήθεια τρομάζεις - ειδικά αν έχεις ένα αρκετά παλιό σύστημα με Windows 7 και η υποστήριξη της Microsoft έχει λήξει.

Ίσως αν έχεις κάνει όλα τα updates να γλυτώσεις το μήνυμα λάθους - ίσως πάλι όχι...

Αν όχι - έχουμε την λύση εδώ !

ERR_CERT_INVALID

Αρκετοί παρατηρήσαμε το μήνυμα λάθους ERR_CERT_INVALID σε αρκετούς browsers... από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021.. και να πω την αλήθεια τρομάζε...