Δευτέρα, Μαΐου 08, 2023

Απενεργοποίηση TURBO-BOOST της CPU σε Laptop

 


Η απενεργοποίηση του Turbo Boost σε επεξεργαστές Intel, σε σταθερούς υπολογιστές είναι εύκολο να γίνει όταν υπάρχει στο BIOS... υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπως π.χ. σε Laptop/Notebook που δεν δίνεται η πολυπόθητη επιλογή...
Και όμως υπάρχει λύση και εδώ...

Απενεργοποίηση TURBO-BOOST της CPU σε Laptop

  Η απενεργοποίηση του Turbo Boost σε επεξεργαστές Intel , σε σταθερούς υπολογιστές είναι εύκολο να γίνει όταν υπάρχει στο BIOS ... υπάρχου...