Αν μιλάμε για σταθεροποιτή τάσης με μπαταρία, τότε ελέγξτε τα παρακάτω:

  • Αν τα καλωδια τροφοδοσίας του UPS είναι σωστά τοποθετημένα και δεν είναι κομμένα-τσακισμένα, επίσης δείτε αν η πρίζα δίνει ρεύμα (με ένα δοκιμαστικό)
  • Αν το UPS το έχετε κοντά στα 2 χρόνια ίσως χρειάζεται αλλαγή η μπαταρία του. Ελέγξτε την μπαταρία του.
  • Αν το UPS το έχετε πάνω από 2 χρόνια (~5 έτη συνήθης ζωή κυκλώματος) ίσως να χρειάζεται αλλαγή ολόκληρο το UPS.
  • Αν έχετε ανοιχτό τον Η/Υ - δοκιμάστε να τον κλείσετε, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει βραχυκυκλωμένο τροφοδοτικό ή να ζητάει περισσότερα Watt που σημαίνει ότι χρειάζεστε μεγαλύτερο UPS.