Ενα συχνό πρόβλημα συνήθως από λάθος χρήση... είναι η αλλαγή των παραμέτρων εκκίνησης προγραμμάτων με επέκταση "EXE" και "LNK"...

Η επιδιόρθωση είναι εύκολη όμως χρειάζετε να κάνετε εκκίνηση σε ασφαλή λειτουργία με Command Prompt και να εκτελέσετε (δύο αρχεία reg ανα έκδοση windows) αφου κατεβάσετε τα παρακάτω και τα αποσυμπιέσετε σε έναν άλλο υπολογιστη και τα αντιγράψετε π.χ. σε ένα flashάκι - την ανάλογη έκδοση ανάλογα με τα Windows που έχετε.