Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το Internet ή το Δίκτυο σας και συγκεκριμένα με τo Winsock τότε τα παρακάτω TIP είναι ότι χρειάζεστε.

Για να δείτε τυχον προβλήματα του Winsock πληκτρολογείτε σε Command Prompt την παρακάτω εντολή (XP):
 
netdiag /test:winsock /v


 
Για επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις του Winsock (Registry) - διαγράψτε τα παρακάτω:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2
κάντε επανεκκίνηση και δοκιμάστε... αν δουλεύει κανονικά το internet ή το δίκτυο σας...

Για επανεγκατάσταση του TCP/IP

Πρέπει να εμφανίσετε τα κρυφά αρχεία και αρχεία συστήματος στην παρακάτω τοποθεσία και να βρείτε το αρχείο:

C:\WINDOWS\inf\nettcpip.inf

και μετά μπορείτε να κάνετε εγκατάσταση του πρωτοκόλλου TCP/IP στη ρύθμιση Τοπικής Σύνδεσης επιλέγοντας την επιλογή "απο δισκέττα".

 
Αν συνεχίσετε να έχετε προβλήματα δικτύου και πιστευετε ότι οφείλετε σε λάθος του λειτουργικού συστήματος εκτελέσετε τις παρακάτω εντολές σε Command Prompt:
regsvr32 %systemroot%\system32\netshell.dll
regsvr32 %systemroot%\system32\ole32.dll
κάντε επανεκκίνηση και δοκιμάστε...