Παρασκευή, Μαΐου 14, 2010

Ασύρματα Δίκτυα - WiFi


Ασύρματη Δικτύωση

Τα ασύρματα δίκτυα έχουν φέρει αλλαγή στον τρόπο επικοινωνίας των υπολογιστών, αλλά και των χρηστών τους. Με την αύξηση του αριθμού των συσκευών που αλληλεπιδρούν με τους υπολογιστές τα ασύρματα δίκτυα μπορούν να προσφέρουν λύσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν την επικοινωνία και θα αυξήσουν την αποδοτικότητα στον εργασιακό χώρο.
Με τη χρήση των Ασύρματων Δικτύων η επικοινωνία γίνεται πιο άμεση, το δίκτυο παρέχει κάλυψη χωρίς περιορισμούς και η επέκτασή του γίνεται πολύ πιο εύκολα και με αμελητέο κόστος.

Χρήσεις Ασυρμάτων Δικτύων

Ενδεικτικά, τα Ασύρματα Δίκτυα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στο χώρο της επιχείρησης για:
§  Επικοινωνία των Υπολογιστών της Επιχείρησης χωρίς τη χρήση και το κόστος της δομημένης καλωδίωσης
§  Επέκταση του ήδη υπάρχοντος δικτύου με αμελητέο κόστος και υποδομή
§  Χρήση Ασύρματης Τηλεφωνίας μέσα από το ήδη υπάρχον Ασύρματο Δίκτυο της Επιχείρησης
§  Επισκόπηση χώρων χρησιμοποιώντας Ασύρματες Κάμερες
Επιπλέον, τα Ασύρματα Δίκτυα προσφέρουν διασύνδεση των καταστημάτων της επιχείρησης επιτρέποντας τα ακόλουθα:
§  Επικοινωνία των Υπολογιστών της Επιχείρησης συνολικά και ανεξάρτητα από την τοποθεσία
§  Φωνητική επικοινωνία μεταξύ των καταστημάτων χωρίς κόστος
§  Μείωση των τηλεπικοινωνιακών εξόδων με το μοίρασμα μίας σύνδεσης με το διαδίκτυο προς όλα τα υποκαταστήματα
§  Επισκόπηση χώρων χρησιμοποιώντας Ασύρματες Κάμερες

Εξοπλισμός Ασύρματης Δικτύωσης

Για τη δημιουργία ενός ασυρμάτου δικτύου απαιτούνται τα εξής:
§  Σταθερό Σημείο Πρόσβασης, πάνω στο οποίο συνδέονται με ασύρματο τρόπο οι διάφορες ασύρματες συσκευές
§  Κάρτες Ασύρματης Πρόσβασης, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους υπολογιστές να επικοινωνούν ασύρματα με το Σημείο Πρόσβασης
Με τον τρόπο αυτό, και χωρίς τη χρήση καλωδίων, επιτυγχάνεται η διασύνδεση όλων των υπολογιστικών συστημάτων του χώρου. Για την επέκταση του δικτύου απαιτείται απλά η εγκατάσταση ενός επιπλέον Σημείου Ασύρματης Πρόσβασης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απενεργοποίηση TURBO-BOOST της CPU σε Laptop

  Η απενεργοποίηση του Turbo Boost σε επεξεργαστές Intel , σε σταθερούς υπολογιστές είναι εύκολο να γίνει όταν υπάρχει στο BIOS ... υπάρχου...