Δευτέρα, Ιουνίου 20, 2011

Αντιμετώπιση λάθους εκκίνησης 0xc000014c

Συνήθης φαινόμενο στα Windows Vista το λάθος του 0xc000014c, αντιμετωπίζεται εύκολα κάνοντας τα εξής παρακάτω:

α. Φορτώνουμε από διαφορετικό λειτουργικό σύστημα ή κάποιο bootable CD που να δίνει πρόσβαση για File Management (π.χ. Hiren's Boot CD, ERD της Sysinternals ή κάτι παρόμοιο, έστω Command Prompt με υποστήριξη NTFS).

β. Μπαίνουμε στον φάκελο των Windows και συγκεκριμένα στον φάκελο Config που βρίσκεται στον System32, δηλαδή στο: \Windows\system32\config

γ. Μετανομάζουμε το αρχείο "SYSTEM" σε "SYSTEM.BACKUP" ή με ένα όνομα αρχείου διαφορετικό από τα αρχεία φακέλου...

δ. Αντιγράφουμε από το φάκελο: "\Windows\system32\config\regback" το αρχείο "SYSTEM" στον φάκελο "\Windows\system32\config"

ε. Κάνουμε επανεκκίνηση, είμαστε έτοιμοι...

3 σχόλια:

Απενεργοποίηση TURBO-BOOST της CPU σε Laptop

  Η απενεργοποίηση του Turbo Boost σε επεξεργαστές Intel , σε σταθερούς υπολογιστές είναι εύκολο να γίνει όταν υπάρχει στο BIOS ... υπάρχου...