Πέμπτη, Μαΐου 20, 2010

Backup, Αντίγραφα Ασφαλείας

Υπάρχουν αρχεία τα οποία δεν θέλετε να χάσετε με καμία περίπτωση - δουλειά ημερών ακόμα και ετών μπορεί με ένα λάθος να εξαφανιστεί σε κλάσματα δευτερολέπτων...

Μήπως ήδη την έχετε πατήσει;

Μήπως δεν θέλετε να βρεθείτε σ' αυτή την δύσκολη θέση;

Ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες και κοιμηθήτε σίγουροι πως τα δεδομένα σας δεν πρόκειται να χαθούν ποτέ!


Συμβούλες για Backup:

Καθημερινό Backup - Αντιγραφή Αρχείων σε εξωτερικό media (π.χ. cd / dvd / usb-stick / εξωτερικό σκληρό δίσκο)

Προτείνουμε δύο λύσεις:

Διαχωρισμός των ημερών. Δηλ. άλλο CD / DVD για κάθε μέρα της εβδομάδας - διαχωρισμό σε διαφορετικούς φακέλους αν πρόκειται να παίρνετε σε external hdd ή flashακι... αυτό θα βοηθούσε π.χ. αν έχετε αρχεία τα οποία ενημέρωνετε καθημερινά και θα θέλατε να επιστρέψετε μια μέρα ή δυό μέρες πίσω για οποιοδήποτε λόγο.

Απλή αντιγραφή των αρχείων με αντικατάσταση... αν δεν εχετε ιδιαίτερα αρχεία που ενημερώνονται καθημερινά...

Χρησιμοποίηση του εξωτερικού δίσκου ή CD - DVD μόνο γι' αυτή την δουλειά.

Δίσκο Καθρέφτη εφόσον θέλετε αυτόματη λύση αντιγράφου - η συγχρονισμός δεδομένων... Δεν προτείνουμε παρόλα αυτά αυτή την λύση για πολλούς λόγους που θέλουν αρκετές σελίδες για να αναλυθούν παρα μόνο σε περιπτώσεις συνεχούς εργασίας 24/24ώρο.

Online Backup σε virtual δίσκο (τύπου RapidShare)...
 
Όλα τα παραπάνω εύκολα να τα λέμε στα λόγια αλλα πώς να παίρνετε καθημερινά ένα-ένα αρχείο ή φάκελο;
 
Μπορείτε να αυτοματοποιήσετε την εργασία αυτή χρησιμοποιώντας Batch προγράμματα που δημιουργούνται εύκολα ακόμα και σε ένα κειμενογράφο (π.χ. notepad - Σημειωματάριο). Επίσης μπορείτε να τοποθετήσετε συντόμευση από τα batch στην εκκίνηση των Windows - οπότε δεν πρόκειται ξεχνάτε το αντίγραφο ασφαλείας που είναι απαραίτητο - ακόμα μπορείτε να δημιουργήσετε απλά μια συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας ή και να δημιουργήσετε μία ή περισσότερες εργασίες στο "Χρονοδιάγραμμα Εργασιών" των Windows ωστε να τρέχει αυτόματα την ώρα/μέρα που θέλετε...
 
Πως θα μοιάζει το batch (ονομααρχείου.bat) αρχείο ;
 
@echo off
xcopy /e/s "c:\myprogram\*.*" z:\backup\myprogram
xcopy /e/s "c:\users\user\favorites\*.*" z:\backup\favorites
xcopy /e/s "c:\users\user\Τα Έγγραφα μου\*.*" z:\backup\docs

Στο παραπάνω παράδειγμα παίρνει backup ενα πρόγραμμα της αρεσκείας που βρίσκεται στον φάκελο c:\myprogram, τις αγαπημένες συντομεύσεις για internet σελίδες και τα έγγραφα σας, όλα στο φάκελο "backup" στον δίσκο "Z" σε υποφακέλους.

Αν θέλετε μπορείτε να συμπιέζετε τα αρχεία των φακέλων που θέλετε να πάρετε backup σε ένα άρχειο με τον παρακάτω τρόπο, εφόσον έχετε εγκαταστήσει WinZip  και WinZip Command Line:

@echo off
c:\progra~1\winzip\wzzip -r -p z:\backup\myprogram.zip "c:\myprogram\*.*"
c:\progra~1\winzip\wzzip -r -p z:\backup\favorites.zip "c:\users\user\favorites\*.*"
c:\progra~1\winzip\wzzip -r -p z:\backup\docs.zip "c:\users\user\Τα Έγγραφα μου\*.*"

Ακόμα μπορείτε να παίρνετε backup στον δίσκο σας και να τα ανεβάζετε με ειδικό API πρόγραμμα που έφτιαξε ο CyberDreamer στο Rapidshare Premium account που έχετε με τον παρακάτω τρόπο.

Προσθέστε τις παρακάτω γραμμές στο batch:

c:\progra~1\magma\rapid "z:\backup\myprogram.zip"  prem [username] [password]
c:\progra~1\magma\rapid "z:\backup\favorites.zip" prem [username] [password]
c:\progra~1\magma\rapid "z:\backup\docs.zip" prem [username] [password]


Όπου [username] το όνομα χρήστη στο rapidshare.com και όπου [password] τον κωδικό σας.

Ενα συνήθης σωστό BACKUP για ένα προσωπικό υπολογιστή περιέχει τους παρακάτω τουλάχιστον φακέλους (π.χ. για Windows 7):

c:\users\user\Τα έγγραφα μου
c:\users\user\Η μουσική μου
c:\users\user\Οι εικόνες μου
c:\users\user\Αγαπημένα
c:\users\user\Επαφές
c:\users\user\Τα βίντεο μου
c:\users\user\Επιφάνεια Εργασίας

και για έναν επαγγελματικό υπολογιστή που τιμολογεί με φορολογικό μηχανισμό προσθέτουμε και τα παρακάτω ως παράδειγμα:

c:\programma timologisis
c:\fmy (c:\sy78801 για ΕΑΦΔΣΣ Synthex)

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν πρέπει να ξεχνάνε ότι είναι υποχρεωμένοι να κρατάν ηλεκτρονικό αρχείο και αντίγραφα ασφαλείας !

Βάσεις SQL (π.χ. για mysql συνήθως στο φάκελο c:\program files\mysql\data\ ή C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 5.x/Data/)... Προσοχή! Πρώτα σταματάμε τον MySQL Server και μετα παίρνουμε backup - δεν ξεχνάμε να ξανατρέξουμε τον MySQL Server.

Το Backup είναι σημαντικό και πρέπει να το έχουμε πάντα στο "νού" μας προτού κάνουμε οτιδήποτε !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απενεργοποίηση TURBO-BOOST της CPU σε Laptop

  Η απενεργοποίηση του Turbo Boost σε επεξεργαστές Intel , σε σταθερούς υπολογιστές είναι εύκολο να γίνει όταν υπάρχει στο BIOS ... υπάρχου...