Παρασκευή, Μαΐου 21, 2010

OnLine Backup σε FTP, απλα γρήγορα και εύκολα !

Batch file for ex.: backup.bat

@echo off
echo Συμπίεση αρχείων (Προυποθέτει την ύπαρξη του winzip αλλα και του winzip command line)...
c:\progra~1\winzip\wzzip -r -p c:\backup\arxeio.zip fakelosgiabackup\*.*
echo Upload σε FTP server (online backup)...
ftp -s:upload.ftp [ipofserver]
echo Τέλος!!

το αρχείο upload.ftp: (οι πρώτες δύο γραμμές είναι username και password)

username
password
binary
cd [foldername]
put c:\backup\arxeio.zip
quit

Απαιτεί το Winzip και το WINZIP COMMAND Line... Τα παραπάνω αρχεία μπορείτε να τα δημιουργήσετε από το το Σημειωματάριο.

Μπορείτε να το προσθέσετε στις Προγραμματισμένες εργασίες...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απενεργοποίηση TURBO-BOOST της CPU σε Laptop

  Η απενεργοποίηση του Turbo Boost σε επεξεργαστές Intel , σε σταθερούς υπολογιστές είναι εύκολο να γίνει όταν υπάρχει στο BIOS ... υπάρχου...