Τετάρτη, Απριλίου 13, 2011

Χάθηκαν ή δεν δουλεύουν κάποια Drives...

Συχνό πρόβλημα ύστερα από λάθος εγκατάστασης προγράμματος που σχετίζεται με ISO ή έγγαφη DVD να χάνονται κάποια Drives από το σύστημα ή να μην δουλεύουν σωστά...

Υπάρχει λύση...


1. Κλείνουμε όλα τα προγράμματα.
2. Πηγαίνουμε στην "Εκκίνηση" -> Εκτέλεση και πληκτρολογούμε REGEDIT και enter.
3. Πηγαίνετε στο κλειδί:

HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Class/
{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

4. Τα παρακάτω Ονόματα που περιέχονται στον φάκελο τα διαγράφετε με προσοχή:

  • UpperFilters
  • LowerFilters
  • UpperFilters.bak
  • LowerFilters.bak
5. Κλείνετε το REGEDIT
6. Κάνετε επανεκκίνηση...

Είστε έτοιμοι !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ERR_CERT_INVALID

Αρκετοί παρατηρήσαμε το μήνυμα λάθους ERR_CERT_INVALID σε αρκετούς browsers... από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021.. και να πω την αλήθεια τρομάζε...